Výpočet

Vložte hodnoty žlutých polí - ostatní se dopočítají samy.
Pokud údaj v poli změníte, označené se automaticky přepočítají.
Zaškrtávacím políčkem označte libovolná pole,
která zadáváte (užitečné pro zpětný/reverzní výpočet).
Můžete zadávat desetinné tečky nebo desetinné čárky.

 
Pozn.: ještě opravujeme výpočet. Vydržte.

a = m
b = m
c = m
va = m
vb = m
vc = m
O = m
P = m²
α = º
β = º
γ = º
ta = m
tb = m
tc = m
r = m
d = m
R = m
D = m
na 6 míst

Výsledek bude stejných jednotkách, které do polí vložíte.
Např. pokud zadáváte mikrometry, výsledek bude rovněž v mikrometrech.

Objevíli-se chyba NaN, zkontrolujte, zda jste zadali do pole
korektní hodnotu, tj. bez písmen a jiných znaků.

Vzorce

    O  = a + b + c [m]
    P  = a × va [m²]
    u  = [m]
    u  = [m]
tg α  = [º]
+ další zpětné vzorce: www.wikina.cz/a/Trojúhelník
Trojúhelník vzorec

a … délka strany a

u … výška

α … úhel

Trojúhelník a kružnice (kruh)

Průměr kružnice trojúhelníku vepsané
Průměr kružnice trojúhelníku opsané

Další vzorce pro výpočet kružnice opsané nebo vepsané, najdete na stránce, která se věnuje on-line výpočtu kruhu, nebo v encyklopedii Wikina pod heslem Kruh.

Rovněž v encyklopedii Wikina pod heslem Trojúhelník mohou být někdy potřebné zpětné vzorce pro výpočet strany z obvodu, z délky výšky nebo z plochy (obsahu) trojúhelníku.

Výpočet trojúhelníku online

Trojúhelník výpočet

Odkazy

Jak vypočítat ...

Tučně zvýrazněné obrazce a tělesa jsou již funkční. Ostatní obsahují jen vzorce.

Mohlo by vás zajímat